نوشته ع. خامنه پور
با نگاهی به ویکی پدیای فارسی در باره شاعر
محمود سراجی با نام مستعار م .س شاهد شاعر و نویسنده اهل ایران که در اول شهریور ١٣١٣ برابر با بیست و سوم آگست ١٩٣٤ در شهر زیبای مرزی و ساحلی آستارا در گیلان متولد شد او دوران کودکی را تا پایان دوره اول دبیرستان [ دبیرستان حکیم نظامی ] در آستارا گذراند دوره دوم متوسطه را در دبیرستان فردوسی بندر انزلی و تحصیلات عالی را در رشته حقوق قضائی [ جزا ] در دانشگاه تهران به پایان رسانید سراجی سرودن اشعار را از نه سالگی و نوشتن را از نوجوانی در جراید آنزمان آغاز کرد حاصل کار او سه مجلد دیوانهای چاپ شده بنام مزامیر عشق و آثار عدیده ای از نظم و نثر از خود به یادگار گذاشت ، دیوانهای شطحیات و گرداب و آبشار او در سال ٢٠١٣ بوسیله خانم پریدخت لائیجی و علی خامنه پور به کتاب های الکترونیکی تبدیل شده و برایگان در اختیار عموم قرار گرفته است توجه عزیزان بازدید کننده را برای آگاهی بیشتر از شرح حال این شاعر عرفان وحدت وجودی به ویکی پدیای فارسی به نشانی جلب میکنم
http://fa.wikipedia.org/wiki/محمود_سراجی

با احترام ع. خامنه پورجلد اول ديوان مزامير عشق:

http://mazamireshgh.com/1/

جلد دوم ديوان مزامير عشق:

http://mazamireshgh.com/2/

جلد سوم ديوان مزامير عشق:

http://mazamireshgh.com/3/